LIVE EVENT

Brahma Kumaris

10.45 am to 12.00 pm : Braji Mohan Bhai ji – Murli Manthan
12.30 am to 1.00 pm : Urmila Bahan Ji – Karmo Ki Gajan Gati
05.30 pm to 06.30 pm : Dr Satish Gupta Ji – Saskar Parivartan se Sansar parivartan
7.00 pm to 08.00 pm : Dadi Janki JI – Meditation or Class
9.00 pm to 10.00 pm : Dr Banarasi Bhai Ji – Purwaj swaroop se Yghaya ki Palna

LiVE Madhuban Audio

 


 

SuperWebTricks Loading...